POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU WWW.STOMED-SKLEP.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego https://stomed-sklep.pl/ (dalej jako „Serwis”).

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest STOMED Małgorzata Kobierska Waldemar Kobierski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (03-472) przy ul. Brechta 7.

 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: stomed@stomed.com.pl lub pod numerem tel.: Tel.: +48 22 670 07 34, +48 22 818 65 35, tel. kom.: +48 609 110 770, tel. kom.: +48 721 632 081, Fax: 22 599 44 80 (godz. 9.00 do 17.00).

 4. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem”.

 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl.

 7. W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kontaktować się na adres mailowy Administratora wskazany powyżej, lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Formularz kontaktowy („KONTAKT Z NAMI”)

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu komunikacji z Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

 1. Konto użytkownika

Zakładając Konto użytkownika, Użytkownik musi podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Po założeniu konta, istnieje możliwość podania innych danych osobowych takich jak: adres, nr telefonu.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy Użytkownik zdecyduje się usunąć konto, Administrator usunie również dane w nim zawarte. Należy jednak pamiętać, że usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Użytkownika z wykorzystaniem jego konta.

Adres e-mail Użytkownika może być również przetwarzany w celu kierowania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Administratora lub jego Partnerów drogą elektroniczną – jeżeli podczas zakładania konta Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora i podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu oferty STOMED SP. J. lub Partnerów STOMED w związku z wyrażoną zgodą. Dane te będą przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

Użytkownika ma w każdej chwili możliwość dostępu do swoich danych zawartych na koncie, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz możliwość usunięcia samego konta. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 1. Zamówienia

Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych. Dane osobowe widniejące na fakturze będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO).

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Newsletter

Użytkownik chcąc zapisać się do Newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne żeby zapisać się do Newslettera.

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi (np. o nowościach i wyprzedażach) dotyczącymi oferty STOMED Sp. J.

Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych STOMED SP. J. w związku z wyrażoną zgodą.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu dostawy Produktu Klientowi.

 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.

 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu i sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).

 4. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).

 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

 1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;

 1. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

 2. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) jakim jest prowadzenie procesu marketingowego. Google Analytics gromadzi w automatyczny sposób informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika. Dane te są przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Google LLC posiada certyfikat Tarcza Prywatności EU-US gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych.

 1. Administrator korzysta w Serwisie z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu promocji Serwisu w wynikach wyszukiwania, na stronach osób trzecich a także w celach remarketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (działania marketingowe). Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookie, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

 1. Administrator korzysta z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika.

Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Adminitratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest ralizacja procesu marketingowego. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika Serwisu. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na stronach internetowych podjął Użytkownik. Szczegółowe informacje o działaniu Piksel Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content Zarządzanie działaniem Piksel Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Firma Facebook Ireland Limited przystąpiła do programu Tarcza Prywatności EU-US (Privacy Shield) zapewniając odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

 1. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.