Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.stomed-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.stomed-sklep.pl jest prowadzony przez firmę:

Stomed Małgorzata Kobierska Waldemar Kobierski Spółka Jawna 

ul. Ratuszowa 17/19 m.42

03-451 Warszawa

Nip. 524- 020 -26 - 80

Regon 006936961

3. Adres do korespondencji: 

Stomed Małgorzata Kobierska Waldemar Kobierski Spółka Jawna

Ul. Brechta  7 piętro 6

03-472 Warszawa

Tel i fax. 022 670 07 34, 022 818 656 35

e-mail: stomed@stomed.com.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.stomed-sklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 

By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia będą realizowane po telefonicznym potwierdzeniu ze strony sklepu. 

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

Odbiór własny jest możliwy od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17 po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu.

Dojazd do klienta jest możliwy tylko na terenie Warszawy i bliskiej okolicy od kwoty zamówienia 300 zł i jest bezpłatny – termin dostarczenia do umówienia telefonicznego – przy zamówieniach złożonych do 10.00 dnia roboczego istnieje możliwość dowozu tego samego dnia – po potwierdzeniu telefonicznym ze strony firmy Stomed Sp.J.

Wysyłka realizowana za pomocą kuriera DHL DPD lub innego, - koszt przesyłki do 20 kg – 14 zł + 23% VAT ( dotyczy przesyłki przedpłaconej i pobraniowej) 

Wysyłka realizowana pocztą polską (polecony priorytet) – tylko do 1 kg – 6 zł + 23% VAT

Przesyłka realizowana jest w przeciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania zamówienia. W razie jakichkolwiek opóźnień klient jest niezwłocznie informowany o możliwym terminie wysyłki, 

4.Płatności mogą być realizowane za pomocą przedpłaty za pomocą przelewu na konto, płatności kartą przez Internet  lub pobrania (dotyczy wysyłki pocztowej lub kurierskiej ). Firma Stomed może również udostępnić opcje płatności odroczonej .

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Stomed Sp.J zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w tym wypadku do anulowania całości lub części zamówienia. 

6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

7. Firma Stomed Sp.J zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www..stomed-sklep.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

9. Firma Stomed Sp.J i spółka wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

10. Przedstawienie konkretnego towaru w sklepie internetowym nie stanowi oferty, a jedynie zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego, zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

11.Oferta nasza jest ważna tylko na terenie Polski. Klientów z zagranicy prosimy o kontakt e-mailem przed wysłaniem zamówienia na adres: stomed@stomed.com.pl.

12. W pozostały przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

III. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem sklepu dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem: https://stomed-sklep.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

IV Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę poza firmą przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym nieuszkodzonym i nieotwartym towarem.

2. Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381) zwroty i reklamacje nie mogą dotyczyć produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie (Rozdział 7, Artykuł 96, Punkt 5).

a) Zakupione produkty lecznicze i wyroby medyczne, mogą być reklamowane wyłącznie w przypadku wad jakościowych lub ich nieprawidłowego wydania (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381, Rozdział 7, Artykuł 96, Punkt 6). Zwroty mogą być dokonane tylko z dowodem zakupu. Zwracane produkty muszą być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.

3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta, za wyjątkiem zwrotu towaru spowodowanego pomyłką firmy STOMED. Towar zwracany może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku zwrot nie zostanie przyjęty.

4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odesłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je STOMED i ewentualne inne koszty, które wykazała firma STOMED, związane z dostarczeniem i obsługą wysyłki towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, STOMED zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je STOMED. Zwrot środków realizowany jest niezwłóczenie ,nie później niż 14 dni po prawidłowo dokonanym zwrocie towaru. 

6. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar, a o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: STOMED  ul. Brechta 7 piętro 6 , 03- 472 Warszawa, na koszt firmy STOMED lub nie odbierać przesyłki.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza firmą przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

8. W przypadku zwrotu towaru zakupionego za pośrednictwem płatności internetowych, klient proszony jest o podanie numeru konta bankowego, na który zostaną przelane środki pieniężne równoważne zakupionemu towarowi.

V. Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa STOMED. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez pracownika firmy STOMED lub serwis producenta, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. STOMED rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od ich pisemnego wpłynięcia.

2. Aby wysłać towar w ramach reklamacji Klient jest zobowiązany do wykonania zgłoszenia reklamacyjnego poprzez kontakt pod numerem telefonu 22 670 07 34 e-mailowo stomed@stomed.com.pl 

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

5. Towar należy wysyłać kompletny, koniecznie z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.

6. Do towaru musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

7. Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie oryginału gwarancji lub kserokopii faktury zakupu. 

8. Sposób wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej: prosimy o wysyłkę lub dostarczenie osobiste sprzętu na adres STOMED ul. Brechta 7 piętro 6 03-472 Warszawa z dopiskiem REKLAMACJA

9 Jeżeli sprzęt dostarczony do firmy STOMED okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki może zostać pobrana opłata za diagnostykę i koszty przesyłki.